Werkterrein

Uw medewerkers praten met u mee, maar u weet dat dit het moment is om in een kritische én opbouwende spiegel te kijken.

Een logo is de kortste manier om te vertellen waar je dienstverlening uit bestaat en hoe deze in zijn werk gaat. Zo op het eerste gezicht is mijn logo niet af. Links ontbreekt er wat en rechts ontbreekt de punt van de driehoek. Lijkt raar. Toch is dat precies zo bedoeld.

Elk advies grijpt ‘ergens’ in en na de raadgeving gaat het proces zonder raadgever verder.

Vraagstukken kunnen verschillende kenmerken hebben, van ‘glad’ en stapsgewijs naar complex en onvoorspelbaar. Ervaring heeft geleerd dat deze verschillen terug te voeren zijn op de dynamiek in de markt, de manier van kijken en de gehanteerde diepgang.

Veelal hebben vraagstukken een ‘verleden’. Je bent er direct of indirect al langer mee bezig. Meestal komt het tot een oplossing, zonder ook maar iemand te raadplegen. Gelukkig maar. Maar ook zijn er vraagstukken die alsmaar op tafel blijven liggen, of vraagstukken met veel hoeken en gaten, waar niet zo eenvoudig een oplossing voor te vinden is. In dat geval komt externe hulp op senior niveau in beeld.

Dát beeldt mijn logo uit: een kortlopend traject, aanhakend, oplossend en wat de ondersteuning betreft: afrondend. 

Ik zei het eerder: mijn advies is bedoeld voor zakelijk leiders die zelf uitstekend hun boontjes kunnen doppen. Het dient kortlopend en specifiek te zijn. Het wijkt af van ‘gesprekken met naasten en vrienden’.

Op welke terreinen?

Allereerst de min of meer gebruikelijke vraagstukken, waarbij onderkenning en accentverschuiving voldoende effect sorteren.

  • Alles wat met ‘de klant’ te maken heeft. De klant gaat naar een ander of wil wat anders. Of klachten van belangrijke klanten die om actie vragen.
  • Medewerkers. De mix, competenties en verschuivingen, waarvan heeft u er te veel, waarvan te weinig.
  • Producten en diensten, mix, marktwaarde, (richting) nieuwe portfolio.
  • Opvolging of verkoop van de zaak.
  • Samengaan met andere bedrijven; geheel of gedeeltelijk.

Dan twee nieuwkomers, Risico en Emergenties. Hierbij is de gebruikelijke aanpak niet voldoende. Risico is een sluipend, veelkoppig, proces dat vaak te laat onderkend wordt.

Emergenties gaan weer een stapje verder: het speelveld zélf verandert plotseling. Wat tot vandaag goed werkte werkt ‘opeens’ niet meer. Ándere spelregels, ándere concurrenten, ándere klanten. Emergenties zijn een typisch verschijnsel van de huidige tijd. Hier is een innovatieve aanpak nodig. En zo’n aanpak vraagt diepgang en inzicht. Van alle betrokkenen. Van Heugten beschikt over krachtige, unieke, instrumenten om emergenties kansrijk tegemoet te treden.

  • Risico hantering. Breed terrein, sterk in ontwikkeling. Van hackrisico tot competentiebeveiliging. Welke kennis in eigen huis en welke in te huren.
  • Innovatie. Hoe de (sterk) afwijkende cultuur rond innovatie te managen, cq het bieden van vrijheid en speelruimte, hoe herkent men de innovator. Feit: management staat innovatie vaak in de weg. Samenwerking met innovatoren.
  • Emergenties. Hieronder verstaan we plotselinge veranderingen in en rond het speelveld van de onderneming. Juist dit vraagt om een oorspronkelijke, van de gebruikelijke werkwijze afwijkende, aanpak.
  • ICT is zo’n emergentie. Na jarenlange relatieve ‘stilstand’ komen nu toepassingen in beeld die het speelveld compleet gaan veranderen. Nb: de nodige expertise op dit vlak is -indien nodig-  beschikbaar.

Contact kán een eerste stap zijn.

ln.ne1611470631tgueh1611470631navle1611470631rac@n1611470631etgue1611470631hvc1611470631

Leave a Reply

Welkom Afweging en Keuze

Log in

Lost your password?