Dit bent u

Zelfbewust leider van een ‘onderneming in beweging’ die op zoek is naar een scherpe en kritische oude vos die even meeloopt in het afwegings- en keuzeproces

Dit bent u… nogal eigenwijs uitgangspunt. Hoe zou ik u ooit kunnen typeren?Ik kan wel mijn verwachting van u als klant weergeven. Ondersteuning bij kernvragen is gebaat bij volstrekte helderheid over en weer. Pas dan is er voor u wat te kiezen. Daarom schets ik een beeld van u als mogelijke klant.

Wat is het belangrijkste vraagstuk waar u en uw onderneming voor staan?

Belangrijke vraagstukken hebben vele gezichten. Alleen al het onderkennen vergt veel kunde en bij het kiezen van de juiste raadgever kan elke nuance ertoe doen. Vraagstukken roepen weer andere dilemma’s op en het is essentieel om er datgene bij te betrekken dat aan de oplossing kan bijdragen. U zoekt een ‘vat vol kennis’ waarin de ingrediënten van de oplossing zitten die u nodig heeft. Advieskunde op niveau, aangevuld met een brede verzameling aan wetenschappelijke kennis en inzicht kan in een dergelijke behoefte voorzien. Als onafhankelijk denker en doener heeft u vooral baat bij andere onafhankelijke denkers en doeners.

Eigenwijs betekent ook: op eigen wijze.

U heeft weinig aan een allemansvriend, die u zal vertellen wat u al lang weet. Wat u zoekt is eerlijkheid en creativiteit in het vinden van nieuwe wegen. Uitgesproken, niet naar de mond praten, luisterend maar soms ook dwingend. Als u tegen een stootje kunt is er heel veel mogelijk

U lost voorkomende vraagstukken zelf op. Sommige vraagstukken blijken toch lastig en hardnekkig. Daar kan ervaring-van-buiten uitkomst bieden.

Lijkt strijdig, is het niet. U praat, ik luister. Soms praat ik. U beseft dat het niet altijd plezierige dingen zullen zijn maar die wél noodzakelijk om een nieuwe stap te zetten. Dit kan problemen oplossen of in de toekomst voorkomen.

Soms heb je gesprekken die lang bijblijven, die stand houden in turbulente tijden. Daar bent u naar op zoek.

Dat kunnen wij bieden.

De beste kansen liggen vlak voor ons: voor het oprapen. Alleen kijken we er vaak overheen. 

ln.ne1611466080tgueh1611466080navle1611466080rac@n1611466080etgue1611466080hvC1611466080

 

Leave a Reply

Welkom Afweging en Keuze

Log in

Lost your password?